خدمت رسانی به اقشار محروم جامعه رویکرد اصلی نظام اسلامی است