رئیس انجمن مددکاری: آسیب‌های اجتماعی ثبات خانواده‌ها را ضعیف کرده است