انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی به نمایشگاه کتاب تهران آمد