کولاک مهرامی‌ها در کوارتر پایانی/ شاگردان هاشمی یک گام تا فینال