گزارش تصویری/تهران به نمایشگاه هنری روباز تبدیل شد