پنج تن دارو به مناسبت نیمه شعبان به کربلا ارسال می‌شود