استخدام سرپرست برند و کارشناس فروش و فنی در یک شرکت در تهران