۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تعمیر آسفالت جاده‌ها