ابراز خرسندی حداد عادل از انتشار کتاب «نامه‌ای برای تو»