گل‌محمدی: همه چیز به نفع نفت تمام شد/ با زمان فینال حذفی موافق نیستم