معرفی خبرنگار ایرنا به عنوان خبرنگار فعال جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی