گفت‌وگوی تلفنی امیر عبداللهیان با نماینده جدید دبیرکل در یمن