کمپ‌دیوید مانع توافق هسته‌ای نمی‌شود/ اوباما حاضر به مهار ایران به سود اعراب نیست