توصیه پدر پیوند کبد ایران به جوانان کهگیلویه و بویراحمدی