ظریف: امیدواریم در پی آتش بس راه حل یمنی برای مشکلات ایجاد شود