استخدام کارشناس حوزه کامپیوتر و موبایل در واحد مارکتینگ و تبلیغات