نشست فنی عمومی مسابقات والیبال زیر 23 سال آسیا برگزار شد