شوراهای حل اختلاف از سوی همه دستگاه‌های استان یزد حمایت می‌شوند