افتتاح سیزدهمین نمایشگاه گل و گیاه تهران به روایت تصویر