تکذیب آلوده بودن انار و هندوانه به ویروس ایدز/می‌خواهند به صنعت غذایی‌ کشور ضربه بزنند