پنج میلیارد و 729 میلیون ریال در تالار بورس کیش معامله شد