بیست و دومین کنگره بیماری‌های مغزواعصاب از فردا آغاز به کار می‌کند