گزارش هافینگتن پست از عربستانی که اسرائیلِ کشورهای حاشیه خلیج فارس شده/ ریاض از تلآویو خطرناک تر است