بهترین فیلم های باکس آفیس: «اولتران» با اُفت فروش ۵۹ درصدی، هنوز سرحال است