رضاییان:‌ مرفاوی به سویم حمله کرد و به من ضربه زد/پیکان ۱۷ هفته نبرده و سرمربی آن را درک می‌کنم