نوشیدن روزی ۱۰ لیوان آب برخلاف نص صریح حکمای طب سنتی است