رفتار خشونت آمیز در پلیس آگاهی قابل قبول نیست/حکم جلب مربوط به کلانتریهاست؛ نه پلیس آگاهی