کفاشیان کنار دشمن شماره ی یک کی روش! / بازدید کفاشیان از باشگاه سایپا (گزارش تصویری)