رشد 15 میلیون دلاری صادرات تجهیزات پزشکی/30 شرکت ژاپنی در ایران