مرفاوی: منظور من از حرف‌های بعد از بازی با راه‌آهن، به دیدار پیکان و صبا برمی‌گشت