تب فیلم‌سازی هالیوود درمورد پیامبران، برای تقدس‌زدایی است