سیمور هرش در نشریه هیل افشا کرد: روایت ها از ماجرای قتل بن لادن دروغ است / اوباما ابتدا می خواست اعلام