ضیایی : علاقمند به ارتباط تنگاتنگ با رسانه ها هستیم