بازدید رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر از باشگاه خبرنگاران / عکس : سهراب سیدجمالی