گلایه‌های سلطان استقلالی‌ها/هیات مدیره شهامت داشته باشد