قرارداد ۴۸۰ میلیون دلاری برلین با تل آویو برای فروش کشتی پیشرفته