نخستین همایش ملی «تلفن همراه هوشمند و سبک زندگی» برگزار می‌شود