هاشمی رفسنجانی در دیدار فتاح: مسوولیت در کمیته امداد را لطف الهی بدانید