افتتاح خط تولید نخستین کرم ارگانیک داخلی با بالاترین استاندارد جهانی