گیلان و هرمزگان؛ پربارش ترین و کم بارش ترین استان های کشور