معاون اماکن متبرکه آستان قدس رضوی: آبگرفتگی حرم مطهر واقعیت ندارد