راه‌اندازی دایره حمایت‌های حقوقی و قضایی از خانواده ایثارگران