تمبر کنگره بین‌المللی خون، بیماری‌ها و کاربردهای بالینی آن رونمایی شد