جزییاتی از درگیری ماموران ناجا با اشرار در غرب کشور