علما وظیفه رونمایی از اصالت اسلام را به عهده دارند