نماینده مجلس امروز عامل بخشدار و فرماندار و شورای شهر است/ تعیین تکلیف استانی شدن انتخابات تا ۲۴ خردا