همبستگی هنری فلسطینی ها با مردم یمن و اعتراض به تجاوز آل سعود