نوروزی: دروازه‌بان گسترش فولاد مانند کشتی‌کج کاران من را زد