تکلیف کسرخدمت سربازی نخبگان مشخص شد/ سردار کمالی: مشمولان به مراکز تحقیقاتی نیروهای مسلح مراجعه کنند