مدارس، دانشگاه ها و حوزه های علمیه خط مقدم هجمه های فرهنگی هستند